Swimburger

Eerste week bij YFU

Niels Swimberghe

- - College

Follow me on Twitter, buy me a coffee

De eerste dag was ik vastberaden om op tijd te komen en geen risico's te nemen dus ben ik om 7:45 vertrokken. Het was helaas niet volledig duidelijk en er zijn 20 verkeerslichten onderweg waar geen rekening mee gehouden wordt in Google Maps.

map IMG_20150129_144255

Gelukkig kwam ik net op tijd (9:00) en ik werd zeer hartelijk begroet met PHP en cookies. Ik kreeg 's ochtends een presentatie over het bedrijf. Youth For Understanding is een internationaal uitwisselings non-profit organisatie. Elke YFU organisatie is zelfstandig wat zowel voordelen als nadelen heeft. Zo kan elke bedrijf flexibler zijn en zich zo aanpassen aan de cultuur, wetgeving, etc van het land. Ook financieel is men zelfstandig maar er is een internationaal fonds opgericht voor noodgevallen, vergelijkbaar met een sociaal vangnet. De meeste YFU organisaties zijn nationaal (YFU USA, UFY Germany, ...) met uitzondering van België die opgesplitst is in een YFU Flanders en Wallonie. Ik doe stage bij YFU-IS of International Secretariat die alle organisatie wereldwijd ondersteund. Deze is net zoals YFU USA in Washington D.C. gevestigd maar we zijn onafhankelijk en we zitten (nu nog) op verschillende locaties.

IMG_20150129_101927 IMG_20150126_120045

Op de eerste dag woonde ik al 2 vergaderingen bij, de wekelijkse IT meeting en een Skype meeting met een Oostenrijkse programmeur die voor YFU werkt. Alle YFU organisaties werken grotendeels met vrijwilligers. Het is zeer moeilijk en kostelijk om systemen uit te bouwen voor waar alle individuele YFU organisaties apps voor schrijven en mee communiceren. Bijna elke land heeft wel verschillende eisen in hun eigen applicatie, waardoor men ook zelf systemen bouwt. Daar is echter meestal maar weinig budget voor. Daarom is langdurige ondersteuning van de bestaande internationale systemen nodig. Er is bijvoorbeeld een systeem waarvan versie 1 en 2 momenteel draait en men wil een nieuwe versie ontwikkelen.

Versie 2 moet wel nog jaren ondersteund worden omdat de landen zich zeer traag zullen aanpassen naar de volgende versie. Het is zeer duidelijk dat het analyseren en documenteren van projecten nog veel belangrijker dan bij meeste projecten. De volgende dagen waren er nog veel vergaderingen. Waaronder een requirement analysis, usability en technological analysis voor mijn eerste project met mijn IT collega Frauke. We hebben de volgende het project gepitcht en het heeft een groen licht gekregen. YFU heeft een "Photo Uploader" nodig. Dit is een formulier waarmee meerdere foto's op een zeer gebruiksvriendelijke manier opgeload kunnen worden. Voor elke foto moet heel wat extra informatie bijgehouden worden. Deze foto's kunnen dan beheert en gereviewed worden door de administrators en eventueel publiek beschikbaar gesteld worden via de interface. Het is belangrijk dat er een uitgebreide zoekfunctie en sorteerfunctie aanwezig is. Designers en YFU-staff kunnen deze tool gebruiken om content te zoeken voor hun sites, nieuwsbrieven, Facebook pagina, ...

De applicatie moet een geautoriseerde api aanbieden zodat deze kan geconnecteerd worden aan andere projecten. Er staat nog een app op de roadmap van YFU die er mogelijk gebruik van zou kunnen maken. Het upload formulier zal gerealiseerd worden met JQuery en Bootstrap terwijl de admin interface met AngularJS en een ander GUI framework zal gemaakt worden. Aan de backend wordt Ruby on Rails gebruikt omdat men voor alle organisaties wil overschakelen naar dat platform. Ruby on Rails is ook één van de leerdoelen dat ze mij opleggen op stage. Daarnaast heb ik nog de opdracht gekregen om de officiële documenten van YFU door te lezen en een kleine presentatie te geven over het bedrijf op de volgende staff meeting om mij zo bekend te maken met het bedrijf en waarvoor het staat. De eerste week ging zeer goed en ik ben zeer tevreden met mijn stageplaats. Ik heb het gevoel dat ik veel verantwoordelijkheid krijg en dat ik goed kan bijdragen tot het team.

Related Posts

Related Posts